escribe en el ordenador

Convocatòria beques i ajuts MEC

 (Necessitats educatives especials i General)

 

Curs 2020/2021

Us comuniquem que al BOE de data 8/08/2020 es va publicar l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021.

 

El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NEE finalitza el 30/09/2020

 

En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin postobligatoris.

 

El termini de presentació de sol·licituds de beques de caràcter GENERAL finalitza l’1/10/2020

 

Es recomana visualitzar els cinc documents