CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

 

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, famílies...

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Membres del Consell Escolar de l'IE l'Agulla
 
Equip Directiu:
-Presidenta: Núria Sagués
-Cap d'estudis: Eva Sifre
-Secretària: Ana Bustos
Representants professorat:
-Carme Ballester
-Jordi Descarrega
-Sole Forné
-Johanna Navas
-Núria Roig
-Mercé Siliceo
Representant de l'Ajuntament:
-Montserrat Mestre
Representants famílies:
-Jordi Jimenez
-Pilar Jové
-Mònica López
-Maite Lozano
-Conchi Martínez
-Goretti Gatell
Personal PAS:
-Lídia Suñé 
Representant d'Alumnes:
-Pere Basagaña