Etapes educatives

Educació Infantil

 

L’infant a l’educació infantil té tot un món per descobrir i conèixer, un món ple de possibilitats i de relacions on poder créixer d’una manera tranquil·la i confiada.

El nostre projecte educatiu es basa en crear aquest entorn ric i estimulant. Oferint-li una mirada respectuosa, atenta als seus ritmes i interessos, donant resposta a les seves demandes.

És així doncs que la nostra metodologia és activa i motivadora, experimental, manipulativa i vivencial, atorgant el protagonisme a l’infant i a la seva manera d’aprendre tot allò que l’envolta.

Una metodologia que pretén fomentar la seva autonomia i tenir cura de les seves emocions i necessitats formatives.

Educació Primària

 

L'educació primària és l'etapa de l'ensenyament formal que s'encarrega de l'alfabetització de l'alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l'envolta i motivar-se per aprendre.

La seva finalitat és promoure la socialització dels nens i nenes, afavorir la seva incorporació a la cultura i contribuir a la progressiva autonomia d'acció en el seu medi.

A l’institut- Escola L’Agulla la metodologia didàctica emprada té un caràcter personal, degut a la baixa ràtio alumnes/docent i s'adapta als diferents ritmes d'aprenentatge de cada alumn@.

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 

Des del curs 2015-2016 el centre ha esdevingut un Institut-Escola, impartint així totes les etapes educatives obligatòries del nostre sistema educatiu.

 

Progressivament curs a curs s'aniran implantant els 4 nivells d'ESO. Aquest fet propicia que els infants i joves del Catllar puguin cursar al seu municipi de residència tots els ensenyaments obligatoris.


El projecte educatiu i la línia de centre segueix sent el mateix que en les dues etapes educatives anteriors, amb la qual cosa es garanteix una continuïtat i progressió lògica dels aprenentatges dels nostres alumnes.

 

Es fomenta que l'evolució dels aprenentatges i mètodes d'ensenyaments s'adeqüin a les necessitats dels  alumnes que es troben en una fase de canvis físics i psicològics profunds.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now