Transport Escolar
Menjador escolar

Des del curs 2009-2010 l'Ajuntament del Catllar ha posat en funcionament un servei de transport escolar subvencionat per tots aquells alumnes que viuen en urbanitzacions del municipi.
Per tal de fer-ne ús, com per qualsevol altra qüestió cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament al telèfon: 977 65 31 01.

L'Institut-Escola L'Agulla disposa de servei de menjador, la gestió del qual ha estat encomanada a l'AFA del centre.

El personal que atén els alumnes pertany a la Fundació En Xarxa, ha rebut la formació necessària per tal de desenvolupar el servei amb el màxim de qualitat possible. La majoria de persones que hi treballen són del poble, cosa que suposa un alt grau de proximitat i confiança mútua. El menjar el subministra l'empresa local Catering Domingo.


Telèfon de contacte del servei de menjador: 665 58 21 27 (maria@enxarxa.cat)

SIEI (Suport Intensiu a l'Educació Inclusiva)
EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic)

L'USEE és un servei del propi centre dotat per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquesta aula, els professionals atenen principalment els alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Tot i així hi ha diverses activitats com els tallers d'emocions, d'autocontrol, lògico-matemàtiques en que també hi intervenen d'altres alumnes del centre.

Una de les peculiaritats pròpies del centre és la intervenció assistida amb animals, estratègia innovadora i amb gran impacte entre els alumnes que hi participen.

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis que poden necessitar.

Biblioteca escolar oberta

Després de desenvolupar el Projecte PUNT EDU, per al foment de la lectura entre els alumnes, es va implantar l'obertura de la biblioteca escolar fora de l'horari lectiu. Vist l'èxit de la iniciativa s'ha decidit mantenir l'obertura de la biblioteca en el següent horari no lectiu: Dimecres de 16.00 h a 17.30 
Durant aquest horari es pot fer ús de:
  - Servei de prèstec de llibres.
  - Lectura in situ de llibres de diverses temàtiques tant per alumnes com per a famílies.
  - Ús dels ordinadors del centre amb connexió a internet.

En tot moment hi haurà un docent del centre per tal d'ajudar-vos en tot el que calgui.

Activitats Extraescolars

L'AFA (Assocaició de Famílies d'Alumnes) com l'AEE (Associació Esportiva Escolar L'Agulla) organitzen en les franges de migdia (de 12.00 h a 14.30 h) com després de la jornada lectiva a la tarda (de 16.00 h a 17.00 h) un seguit d'activitats per tal de contribuir al desenvolupament global dels alumnes i complementar la formació lectiva rebuda. Aquestes activitats són esportives, lúdiques, d'idiomes, de reforç escolar, ...

A part de complementar la formació integral dels nostres infants i joves, aquestes activitats faciliten la conciliació entre la vida laboral i escolar de les famílies.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now